WOLAR Sp. z o. o. • Odpady niebezpieczne utylizacja

Opis:

Z surowców oraz różnego rodzaju mieszanin niebezpiecznych mogą powstawać odpady niebezpieczne, które muszą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Metoda utylizacji jest zależna od właściwości substancji, które dominują w danej grupie odpadów. Nie istnieją uniwersalne sposoby, dlatego niezbędna jest selektywna zbiórka tego typu odpadów.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych może być przeprowadzona przy wykorzystaniu takich procesów, jak:

  • procesy fizykochemiczne - przekształcenie odpadów do takiego stanu, który pozwoli na nieuciążliwą dla środowiska utylizację końcową,
  • procesy biologiczne - dotyczące odpadów organicznych i służące naturalnemu obiegowi pierwiastków w przyrodzie,
  • procesy termiczne - recykling energetyczny,
  • przekształcanie odpadów do postaci surowców pierwotnych lub wtórnych - recykling surowcowy.

Dodatkowe informacje na temat odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych znajdują się pod adresem internetowym wolar.eu.

Dodano: 21-10-2018

WOLAR Sp. z o. o.


WWW: https://wolar.eu/

Szołdry 2, 63-112 Brodnica

Tel: 501-530-028

Oceń firmę (0 z 0 głosów)

WOLAR Sp. z o. o. • Odpady niebezpieczne utylizacjaNie zamieszczono jeszcze komentarzy.


W Okolicy